RT Myriad - шаблон joomla Joomla

ورق گالوانیزهمجموعه مقالات ورق گالوانیزه صنایع هفت الماس

  • امروزه در محیطهاي اقتصادي و تجاري، سیاستها و اهداف استراتژیک سازمانها و مؤسسات تولیدي، همواره معطوف به این بوده است که حداکثربهرهبرداري ونتیجه را از منابع مصرف شده به دست آورند. در این راستا نگرش سازمانها به سمت تولید اقتصادي وتولید محصولات با هزینه کمتر و ارزش بیشتر سوق پیدا کرده است….

  • 1
  • 2
  • 3
عنوان نویسنده تعداد بازدید
Test methods for hot dip galvanized coatings نوشته شده توسط صنایع هفت الماس کلیک ها: 2819
Corrugated Sheets نوشته شده توسط صنایع هفت الماس کلیک ها: 2595
General rules for inspection of steel نوشته شده توسط صنایع هفت الماس کلیک ها: 2492
Continuous hot-dip zinc-coated carbon steel sheet نوشته شده توسط صنایع هفت الماس کلیک ها: 2522
Metallic products — Types of inspection documents نوشته شده توسط صنایع هفت الماس کلیک ها: 2516
Continuously hot-dip coated steel sheet and strip — Tolerances on dimensions and shape نوشته شده توسط صنایع هفت الماس کلیک ها: 2519
Continuously hot-dip zinc coated low carbon steels strip and sheet for cold forming نوشته شده توسط صنایع هفت الماس کلیک ها: 2529
Continuously hot-dip zinc coated and iron-zinc نوشته شده توسط صنایع هفت الماس کلیک ها: 2550
Standard Specification for General Requirements for Steel Sheet, Metallic-Coated by the Hot-Dip Process نوشته شده توسط صنایع هفت الماس کلیک ها: 2607
Standard Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized) or Zinc-Iron نوشته شده توسط صنایع هفت الماس کلیک ها: 2889