RT Myriad - шаблон joomla Joomla

مقالاتمجموعه مقالات صنایع هفت الماس

  • فولاد از جمله صنایع زیربنایی است که همواره نقش برجستهاي در رشد و توسعه کشورها ایفا کرده است. دوام، انعطاف کم الگوي مصرف، تشابه و ثبات کالا و خدمات پس از فروش در این بخش باعث شده است که براحتی نتوان نیاز واقعی مصرف کنندگان را در آینده پیشبینی نمود و حساسیت انتخاب مصرف کننده در بازار با رفتاري متفاوت ظاهر میشود..

  • 1
  • 2
  • 3
عنوان نویسنده تعداد بازدید
بررسی و مقایسه اثر نفوذ هیدروژن و حساس شدن در حین جوشکاري نوشته شده توسط صنایع هفت الماس کلیک ها: 2056
بررسی ریزساختار و رفتار مکانیکی نقطه جوش در جوشکاري مقاومتی نوشته شده توسط صنایع هفت الماس کلیک ها: 1966
بررسی اثر عناصر آلیاژي بر نفوذ هیدروژن در اتصالات غیرمشابه زنگ نزن آستنیتی به فولاد کربنی نوشته شده توسط صنایع هفت الماس کلیک ها: 1959
رویه کاري فولاد ساده کربنی به وسیله واکنش ترمیت مخلوط نوشته شده توسط صنایع هفت الماس کلیک ها: 1759
تأثیر متقابل ناخالصی هاي بستر فلزي و آنالیزکاتیون هاي وان بر کیفیت پوشش فسفاته نوشته شده توسط صنایع هفت الماس کلیک ها: 1874
تأثیر کربن و نیتروژن موجود در روکش بر ساختار و سختی فولاد زنگ نزن 304 به روش GTAW نوشته شده توسط صنایع هفت الماس کلیک ها: 1947
تأثیر عملیات زیر صفر عمیق بر رفتار سایشی فولاد ابزار سردکار 2601/1 نوشته شده توسط صنایع هفت الماس کلیک ها: 1852
تأثیر افزودن نانوذرات Tio2 بر سختی پوشش هاي کامپوزیتی الکترولس نیکل ـ فسفر نوشته شده توسط صنایع هفت الماس کلیک ها: 2050
بهبود ساختار و خواص مکانیکی سطحی فولاد زنگنزن 304 نوشته شده توسط صنایع هفت الماس کلیک ها: 1904
بررسی خوردگی قوطی هاي قلع اندود حاوي کمپوت گلابی بر مبناي پوشش لاك اعمالی نوشته شده توسط صنایع هفت الماس کلیک ها: 1877