RT Myriad - шаблон joomla Joomla

مقالاتمجموعه مقالات صنایع هفت الماس

  • فولاد از جمله صنایع زیربنایی است که همواره نقش برجستهاي در رشد و توسعه کشورها ایفا کرده است. دوام، انعطاف کم الگوي مصرف، تشابه و ثبات کالا و خدمات پس از فروش در این بخش باعث شده است که براحتی نتوان نیاز واقعی مصرف کنندگان را در آینده پیشبینی نمود و حساسیت انتخاب مصرف کننده در بازار با رفتاري متفاوت ظاهر میشود..

  • 1
  • 2
  • 3
عنوان نویسنده تعداد بازدید
تولید میله هاي شش گوش دقیق از جنس فولاد زنگ نزن نوشته شده توسط صنایع هفت الماس کلیک ها: 2594
تصحیح نیرو و گشتاور نوردي در فرآیند نورد گرم ورق به کمک شبکه هاي عصبی نوشته شده توسط صنایع هفت الماس کلیک ها: 2654
ترسیم نقشه فرآیندي تغییرشکل داغ فولاد TWIP نوشته شده توسط صنایع هفت الماس کلیک ها: 2456
تأثیر نورد سرد و آنیل در دماهاي مختلف بر خواص مکانیکی فولاد ماراجینگ ریزدانه شده نوشته شده توسط صنایع هفت الماس کلیک ها: 2732
تأثیر کسر حجمی بینیت بر استحکام و انعطاف پذیري فولاد دو فازي فریتی ـ بینیتی نوشته شده توسط صنایع هفت الماس کلیک ها: 2459
تأثیر فرآیند عملیات حرارتی بر رفتار خستگی فولاد AISI 1060 نوشته شده توسط صنایع هفت الماس کلیک ها: 2583
تأثیر عملیات ترمومکانیکی روي داکتیلیته و خواص مغناطیسی آلیاژ Fe-50Ni نوشته شده توسط صنایع هفت الماس کلیک ها: 2521
تأثیر ترکیب شیمیایی بر مقاومت به ضربه فولاد زنگنزن مارتنزیتی DIN 1.4021 نوشته شده توسط صنایع هفت الماس کلیک ها: 2422
تأثیر استحاله معکوس آستنیت به مارتنزیت بر ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد زنگ نزن آستنیتی نوشته شده توسط صنایع هفت الماس کلیک ها: 2806
بررسی رفتار مکانیکی بینیت و مارتنزیت در ریزساختارهاي چند فازي یک فولاد کم آلیاژ استحکام بالا نوشته شده توسط صنایع هفت الماس کلیک ها: 2460