RT Myriad - шаблон joomla Joomla

مقالاتمجموعه مقالات صنایع هفت الماس

  • فولاد از جمله صنایع زیربنایی است که همواره نقش برجستهاي در رشد و توسعه کشورها ایفا کرده است. دوام، انعطاف کم الگوي مصرف، تشابه و ثبات کالا و خدمات پس از فروش در این بخش باعث شده است که براحتی نتوان نیاز واقعی مصرف کنندگان را در آینده پیشبینی نمود و حساسیت انتخاب مصرف کننده در بازار با رفتاري متفاوت ظاهر میشود..

  • 1
  • 2
  • 3
عنوان نویسنده تعداد بازدید
بررسی تأثیر فرآیند اکسیژن زدایی مذاب فولاد با آلومینیوم بر تمیزي محصول نوشته شده توسط صنایع هفت الماس کلیک ها: 4079
مشخصه یابی غبار کوره قوس الکتریک با نسبتهاي مختلف مصرف قراضه به آهن اسفنجی و ارائه روش اقتصادي جهت بازیافت آن نوشته شده توسط صنایع هفت الماس کلیک ها: 4379
مزایاي استفاده از هات هیل و شارژ 100 درصد آهن اسفنجی در میکس شارژ فلزي کوره هاي قوس فولاد هرمزگان نوشته شده توسط صنایع هفت الماس کلیک ها: 4397
شناسایی عوامل اثرگذار و اولویت بندي معادن سنگ آهن نوشته شده توسط صنایع هفت الماس کلیک ها: 4192
حذف ترموشیمیایی گوگرد از کنسانتره آهن نوشته شده توسط صنایع هفت الماس کلیک ها: 4322
حذف تخته هاي سرامیکی (BOARDS) در کل واحدهاي احیاء مستقیم )میدرکس & زمزم 1 و2) شرکت فولاد خوزستان نوشته شده توسط صنایع هفت الماس کلیک ها: 4290
تأثیر نرخ حرارت دهی بر سینتیک تجزیه غیر هم دماي هماتیت در محیط خنثی نوشته شده توسط صنایع هفت الماس کلیک ها: 4181
تأثیر گوگرد موجود در کنسانتره هاي مگنتیتی بر سینتیک واکنش اکسیداسیون مگنتیت در طی فرآیند پخت گندله نوشته شده توسط صنایع هفت الماس کلیک ها: 4420
تأثیر کیفیت آهن اسفنجی بر پارامترهاي عملیاتی کوره هاي قوس الکتریکی در فولاد هرمزگان نوشته شده توسط صنایع هفت الماس کلیک ها: 4511
بهینه سازي ترکیب شیمیایی براي تولید گندله با احیاپذیري مناسب در کارخانه گندله سازي گل گهر سیرجان با استفاده از روش تاگوچی نوشته شده توسط صنایع هفت الماس کلیک ها: 4485